To jsme my

Mateřská škola v Pasece je škola venkovská rodinného typu umístěná v klidné části obce Paseka. Jde o prostornou budovu s rozlehlou školní zahradou, kolem které teče místní potůček Teplička. V její bezprostřední blízkosti se nachází základní škola, kostel, výrobna obuvi a cukrářských výrobků. Škola je obklopena různorodou přírodní krajinou – rovinou, poli, stráněmi i zalesněnými kopci.

Součástí mateřské školy je zahrada vybavená pískovištěm, zahradním domkem pro uložení hraček, nářadím a náčiním pro hry s pískem, velkou průlezkovou sestavou, skluzavkou, houpadly na pružině, kolotočem, asfaltovou dráhou pro hry, domečky pro hry.

Zřizovatelem mateřské školy je Obec Paseka. Kapacita školy je od školního roku 2011 - 2012 stanovena na 70 dětí. Věkové složení dětí je od 2,5 do 6 let, v případě odkladu školní docházky až do 7 let. Třídy jsou věkově smíšené. 

Ve svém Školním vzdělávacím programu usilujeme o soulad dítěte s přírodou a okolní krajinou. Svůj program, ale i nabídku kulturních akcí této vizi podřizujeme. Od roku 2018 jsme zařazeni do celostátní sítě mateřských škol MRKVIČKA se zájmem o environmentální výchovu. 

Hlavním cílem naší mateřské školy je dovést dítě na práh základní školy samostatné, jisté, odvážné, schopné umět a chtít druhému pomoci, citlivé k přírodě a ke všem hodnotám, které vytváří společnost. Snažíme se vytvořit mateřskou školu, která doplňuje rodinu, vychovává a vzdělává děti podle jejich individuálních možností a podporovat radost dětí z učení se novému.
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Mateřské školy Paseka na školní rok 2022/2023

V letošním roce naši školku navštěvuje 70 dětí:

 • třída Sluníček: 22 dětí ve věku zpravidla od 2,5 - 7 let
 • třída Ježečků: 24 dětí ve věku zpravidla od 2,5 - 7 let
 • třída Broučků: 24 dětí ve věku zpravidla od 2,5 - 7 let
 •  

Kdo o Vaše děti pečuje a vzdělává je:

 • třída Sluníček: Monika Křupková, Jiřina Krejčí
 •                             Veronika Blinková - asistent pedagoga
   

 • třída Ježečků:  Eva Ptáčníková, Bc. Radka Vanková
 •  

 • třída Broučků: Kateřina Janíčková, Gabriela Ptáčníková
 •                             Petra Medková, DiS. - asistent pedagogaKdo pečuje o pořádek a stravu pro Vaše děti:

 • Marie Vojtášková - uklízečka
 • Naděžda Popelková – pracovnice výdejny stravy, uklízečka
 •