Pro rodiče

Důležité informace

Přerušení provozu mateřské školy v období letních prázdnin:

Mateřská škola v Pasece bude, po dohodě se zřizovatelem, uzavřena v období
od 26. 07. - 13. 08. 2021.

Vážení rodiče,
od pondělí 10.5.2021 se všechny děti v našem okrese vrací do mateřských škol.
Počítáme s návratem všech dětí a tak jsou všichni od pondělí přihlášeni ke stravě.
Kdyby chtěl někdo z Vás odhlásit své dítě z docházky, zavolejte si do MŠ na pevnou linku: 585 039 277 a odhlaste své dítě ze stravy. Učiňte tak nejpozději do pátku 8:00. Děkuji Vám.
 
Jak bude vypadat režim návratu?
Od pondělí můžeme do budovy MŠ pustit doprovázející osoby. Proto si své děti, tak jak jste byli zvyklí, doprovodíte do šaten a do jejich tříd. V  šatnách se, prosím, zbytečně neshlukujte. Do 7 hodin se děti schází ve třídě Krtečků v přízemí, po 7 hodině už je, prosím, doprovoďte do jejich tříd. Děti již budou standardně rozděleny do svých tříd tak, jak byly utvořeny třídní skupiny v září....to zn. třídy Krtečků, Večerníčků a  Broučků.
 
Při vstupu do budovy MŠ si, prosím, chraňte svá ústa i nos respirátorem, nano rouškou.
Děti mít roušky nemusí, nebudou již ani testovány. Testovat se budou pouze zaměstnanci MŠ v intervalu 1x týdně, vždy v pondělí.
Pokud bude Vaše dítě odcházet po obědě domů, nezapomeňte na nástěnce Stravy napsat příjmení svého dítěte na seznam a  své dítě vybavte svačinovým boxem. 
 
Co dítě do MŠ potřebuje?
  • Myslete na to, že Vaše dítě zřejmě vyrostlo ze svých školkových papučků, zkontrolujte jejich správnou velikost.
  • Děti, které budou v MŠ spinkat potřebují pyžamo. Pyžama Vám vracíme každý pátek zpět na vyprání.
  • Batůžek s  pitím pro pobyt venku. Pokud nám to počasí dovolí, budeme trávit venku co nejvíce výchovně vzdělávacího času.
  • Náhradní oblečení pro případ, že se dítě bude potřebovat převléci do suchého, čistého.
  • Oblečení na ven, aby dítě mělo možnost se po příchodu do MŠ převléci do čistého.
  • Oblečení přizpůsobte aktuálnímu počasí a nezapomeňte na pokrývku hlavy.
 
Jak bude vypadat doprovodný program v MŠ do konce školního roku?
Pro tento školní rok byly doprovodné akce zrušeny. Snažíme se i nadále svůj výchovně vzdělávací program dělat zábavně, nevšedně a obohacovat jej např. o projektové dny. Tyto dny realizujeme samy, nebo za pomoci odborníka z praxe. Tato aktivita bude i nadále. Divadla a představení pro děti jsou naplánována od září 2021. Na konci června proběhne Loučení s předškoláčky pro děti, které nám odchází do základní školy a jejich blízké.
Zkusíme v průběhu května zrealizovat focení třídních kolektivů, jednotlivců i předškoláckého tabla. O tomto Vás budeme informovat.  
 
Sledujte nástěnku v šatnách i FB skupinu, která funguje jako elektronická nástěnka.