Pro rodiče

Informace ke školnímu roku 2024/2025

Vážení rodiče,
od pondělí 2. 9. 2024 nám začíná nový školní rok. K tomuto dni jsou všechny děti přihlášeny ke stravě a tedy k docházce do naší mateřské školy. Jiné je to pouze u nově příchozích dětí, které jsou k tomuto datu mladší tří let a mají, dle Rozhodnutí o přijetí, odložený nástup dítěte do MŠ. Pokud si nejste jistí datumem nástupu svého dítěte do naší školky, prosím, kontaktujte ředitelku MŠ.
První dny budou ve vestibulu budovy vyvěšeny seznamy dětí tak, jak jsou přiřazeny do jednotlivých tříd. Tyto seznamy budou zveřejněny i na naší komunikační platformě Twigsee. Každé dítě má připravenou vlastní skříňku se svoji značkou i jménem. Tuto skříňku bude mít dítě celý školní rok.

Jak probíhá odhlašování dítěte z docházky a ze stravy?
Vše zvládnete jedním krokem. Ideální je zavolat na pevnou linku do MŠ: 585 039 277 a nahlásit zaměstnanci MŠ termín absence svého dítěte. Omluvíte tak absenci a odhlásíte své dítě ze stravy. Můžete tak učinit i přes aplikaci Twigsee.
 
Jak bude vypadat režim návratu po prázdninách?

Ranní příchod do MŠ je do 7:45 hodin, po domluvě je možno i později.
Pokud bude Vaše dítě odcházet po obědě domů, nezapomeňte na nástěnce Stravy napsat příjmení svého dítěte na seznam odcházejících dětí po obědě domů a  své dítě vybavte podepsaným svačinovým boxem, který necháte na skříňce svého dítěte. Dítě odcházející po obědě domů si vyzvedněte v čase od 11:45 do 12:00 hodin.
Po odpoledním odpočinku si své děti můžete vyzvednout od 14:15 - 16:00 hodin, po domluvě je možno i v jiném čase.
 
Co dítě do MŠ potřebuje?
  • Myslete na to, že Vaše dítě zřejmě vyrostlo ze svých školkových papučků, zkontrolujte jejich správnou velikost. Kupujte papučky s pevnou patou a zkoušejte jejich obouvání v domácím prostředí.
  • Děti, které budou v MŠ spinkat potřebují pyžamo. Pyžama Vám vracíme každý pátek zpět na vyprání. Nezapomeňte vždy v pondělí přinést čisté a podepsané pyžamko do školky.
  • Batůžek s  pitím pro pobyt venku. Pokud nám to počasí dovolí, budeme trávit venku co nejvíce výchovně vzdělávacího času.
  • Náhradní oblečení pro případ, že se dítě bude potřebovat převléci do suchého, čistého.
  • Oblečení na ven, aby dítě mělo možnost se po příchodu do MŠ převléci do čistého.
  • Oblečení přizpůsobte aktuálnímu počasí a nezapomeňte na pokrývku hlavy.
 
Jak bude vypadat doprovodný program v MŠ?
Pro tento školní rok byly naplánované doprovodné akce, které budou zveřejněny a doplňovány v menu: Přehled akcí MŠ. Aktualizovat program budeme i v průběhu školního roku.
 
Sledujte nástěnku v šatnách i komunikaci na Twigsee, která funguje jako elektronická nástěnka.