Základní údaje

Název: Mateřská škola Paseka, příspěvková organizace

Provozní doba MŠ: 6:00 - 16:00

Zřizovatel:
Obec Paseka

Ředitelka:
Bc. Radka Vanková, statutární zástupce organizace

RED IZO MŠ:
600 139 506

IČO: 706 459 49

Adresa: Mateřská škola Paseka, příspěvková organizace, 783 97 Paseka č. p. 143

ID datové schránky organizace:
vrmkwuz

Tel. kontakt do MŠ: +420 585 039 277

Tel. kontakt na ředitelku MŠ: +420 736 773 332 

e-mail: skolkapaseka@seznam.czKontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Základní škola Paseka, okres Olomouc, příspěvková organizace - Mgr. Miroslava Kořenková
(telefon: 725 829 062, email: korenkova.miroslava@zspaseka.cz)