luxury rolex submariner mens 126610 rolex calibre 2836 2813 14mm black tone has achieved the dream of getting the greatest quality of wrist watches. the modern design of www.yvessaintlaurentreplica.re is great.
To jsme my | Paseka školka

To jsme my

Mateřská škola v Pasece je škola venkovská rodinného typu umístěná v klidné části obce Paseka. Jde o prostornou budovu s rozlehlou školní zahradou, kolem které teče místní potůček Teplička. V její bezprostřední blízkosti se nachází základní škola, kostel, výrobna obuvi a cukrářských výrobků. Škola je obklopena různorodou přírodní krajinou – rovinou, poli, stráněmi i zalesněnými kopci.

Součástí mateřské školy je zahrada vybavená pískovištěm, zahradním domkem pro uložení hraček, nářadím a náčiním pro hry s pískem, velkou průlezkovou sestavou, skluzavkou, houpadly na pružině, kolotočem, asfaltovou dráhou pro hry, domečky pro hry.

Zřizovatelem mateřské školy je Obec Paseka. Kapacita školy je od školního roku 2011 - 2012 stanovena na 70 dětí. Věkové složení dětí je od 2,5 do 6 let, v případě odkladu školní docházky až do 7 let. Třídy jsou věkově smíšené. 

Ve svém Školním vzdělávacím programu usilujeme o soulad dítěte s přírodou a okolní krajinou. Svůj program, ale i nabídku kulturních akcí této vizi podřizujeme. Od roku 2018 jsme zařazeni do celostátní sítě mateřských škol MRKVIČKA se zájmem o environmentální výchovu. 

Hlavním cílem naší mateřské školy je dovést dítě na práh základní školy samostatné, jisté, odvážné, schopné umět a chtít druhému pomoci, citlivé k přírodě a ke všem hodnotám, které vytváří společnost. Snažíme se vytvořit mateřskou školu, která doplňuje rodinu, vychovává a vzdělává děti podle jejich individuálních možností a podporovat radost dětí z učení se novému.
 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Mateřské školy Paseka na školní rok 2022/2023

V letošním roce naši školku navštěvuje 70 dětí:

 • třída Sluníček: 22 dětí ve věku zpravidla od 2,5 - 7 let
 • třída Ježečků: 24 dětí ve věku zpravidla od 2,5 - 7 let
 • třída Broučků: 24 dětí ve věku zpravidla od 2,5 - 7 let
 •  

Kdo o Vaše děti pečuje a vzdělává je:

 • třída Sluníček: Jiřina Schenková, Monika Křupková
 •                             Petra Medková, DiS. - asistent pedagoga
   

 • třída Ježečků:  Eva Ptáčníková, Bc. Radka Vanková
 •  

 • třída Broučků: Kateřina Janíčková, Jiřina Krejčí
 •                             Gabriela Ptáčníková - asistent pedagogaKdo pečuje o pořádek a stravu pro Vaše děti:

 • Marie Vojtášková - uklízečka
 • Naděžda Popelková – pracovnice výdejny stravy, uklízečka
 •