Základní údaje | Základní škola Paseka

Základní údaje

Název: Základní škola Paseka, okres Olomouc, příspěvková organizace

Zřizovatel: Obec Paseka

Ředitelka: Mgr. Jana Knápková, statutární zástupce organizace

REDIZO: 600 140 446

IČO: 706 459 57 

Adresa: Základní škola Paseka, 783 97 Paseka 200
Datová schránka: 9v424o

Telefony:
585 039 278 - ředitelna - pevná linka; 725 829 062 - ředitelka - mobil
585 039 041 - sborovna
585 039 048 - školní družina - pevná linka; 725 829 063 - mobil
E-mail: zs.paseka@zspaseka.cz  alternativní mail: zs.paseka@seznam.cz  

 Mimořádné omluvenky zasílejte na: sborovna@zspaseka.cz (do této poštovní schránky mají přístup všichni pedagogičtí pracovníci školy).

Pro kontakt s jednotlivými vyučujícími můžete využívat adresu ve tvaru: prijmeni.jmeno@zspaseka.cz (viz Kontakty)

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů: Základní škola Paseka, okres Olomouc, příspěvková organizace - Mgr. Miroslava Kořenková, telefon: 725829062, e-mail:   korenkova.miroslava@zspaseka.cz  

 

Součásti školy:
  • Základní škola
  • Školní družina
  • Školní výdejna - jídelna
    (odhlášky obědů jídelna Dlouhá Loučka tel. 585 001 429)
Školská rada - členové:

Mgr. Taťána Šlešková - za zřizovatele školy - kontakt: t.sleskova@obecpaseka.cz , tel. 604 135 034
Mgr. Petra Macíčková - za zákonné zástupce - kontakt: pmacickova@seznam.cz , tel. 775 343 568
Jitka Adolfová - za pedagogické pracovníky - kontakt: adolfova.jitka@zspaseka.cz , tel. 585 039 048