Připravujeme | Základní škola Paseka

Připravujeme

Plán připravovaných akcí ve školním roce 2020/2021

 

Září

 • 1.9. slavnostní zahájení školního roku v 8.00 hod. (1 vyučovací hodina do 8.45 hod.) - žáci odcházejí domů, školní jídelna a školní družina není tento den v provozu
 • 2.9. zahájení činnosti školní družiny na základě přihlášek, ranní bez přihlášení - pouze pro žáky 1.-3.ročníku
 • 2.9. zahájení vydávaní obědů ve školní jídelně
 • 2.9. - vyučování pouze 4 vyučovací hodiny (třídnické hodiny), od 4.9. výuka dle rozvrhu
 • 14.9. záhájení činnosti zájmových kroužků (rozvrh činnosti a nabídka viz Zájmová činnost, dokumenty - datum zveřejnění 27.8.)
 • během měsíce září zahájení dodávek ovocných a mléčných svačinek - Ovoce do škol, Školní mléko
 • sběr nefunkčních a vyřazených PC, malých elektrospotřebičů, baterií, náplní do tiskáren (projekt Recyklohraní nebude pokračovat), budeme sbírat víčka od pet lahví
 • 4.9. -  zahájení plaveckého výcviku pro žáky 3. a 4.ročníku (náhrada za neuskutečněné plavání v minulém školním roce)
 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY - HROMADNÉ od 16.00: 29.9. - pro 1.ročník a 3.ročník (samostatně po třídách), 30.9. - 5.ročník, 1.10 - pro 2.ročník a 4.ročník (samostatně po třídách)

Říjen

 • vlastivědná exkurze žáků 4. a 5. ročníku do Prahy - se přesouvá na jarní měsíce, všichni žáci absolvují vlastivědnou exkurzi do Přerova - 350 let od úmrtí J.A.Komenského - návštěva muzea...
 • 8.10 - Vlastivědná exkurze pro všechny žáky školy do Přerova - Muzeum Komenského - účast na výukových programech - pro všechny žáky zdarma - hrazeno ze Šablon II. - z důvodů momořádných opatření MZ ČR může být akce organizačně změněna nebo zrušena
 • zapojení vybraných žáků do soutěže Logická olympiáda (ukončení registrace 30.9.)
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol a Mléko do škol
 • 12.-13.10. Ředitelské volno z důvodu karantény všech pracovníků školy
 • 14.10. UZAVŘENÍ ŠKOLY Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZ ČR (do odvolání)
 • 26-27. A 29.-30. 10. podzimní prázdniny (28.10.státní svátek)
 •  

Listopad

 •  sběrový týden - celoškolní soutěž ve sběru starého papíru PROZATÍM Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENA
 • 13.11.  čtvrtletní klasifikační porada
 • 18.11. znovuobnovení prezenční výuky v 1.-3.ročníku za stanovených organizačních a hygienických podmínek provozu školy vzhledem ke COVID-19
 • 30.11. znovuobnovení prezenční výuky ve 4.-5.ročníku za stanovených organizačních a hygienických podmínek provozu školy vzhledem ke COVID-19
 • Vůně adventu - celoškolní projektový den - činnostní učení nejen ve výtvarných dílnách Z DŮVODŮ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ A ORGANIZAČNÍCH PODMÍNEK BUDE TENTO DEN ROZLOŽEN A USKUTEČŇOVÁN V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH ODDĚLENĚ
 • 28.11. VÁNOČNÍ VÝSTAVA aneb Ať žije ježíšek (vánoční jarmark a rozsvícení paseckého vánočního stromu) - akce spolupořádaná s Mateřskou školou Paseka a občanským Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Paseka, Obcí Paseka - z důvodů mimořádných opatření MZ ČR je akce zrušena
 •  

Prosinec

 • 4.12. Mikulášská návštěva ve třídách - akce bude přizpůsobena organizačním a hygienckým podmínkám provozu školy vzhledem ke COVID-19
 • zdobení vánočních stromečků ve třídách 
 • 7.12. recitační soutěž na Gymnáziu v Uničově - z důvodů mimořádných opatření MZ ČR je akce zrušena
 • 21.12. tradiční vánoční koncert žáků školy "na schodech"  - sál KD - z důvodů mimořádných opatření MZ ČR je akce zrušena
 • 22.12. vánoční besídky ve třídách (konec vyučování po 4. vyučovací hodině)
 • 23.12.2020-3.1.2021 - vánoční prázdniny 
 • VŠEM DĚTEM I JEJICH RODINÁM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE

Leden

 • 4.1. první vyučovací den v novém kalendářním roce   
 • 1.-3.ročník PREZENČNĚ
 • 4.-5.ročník DISTANČNĚ
 • 20.1. pololetní klasifikační porada
 • 28.1. vydávání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí V 1.-3.ročníku - POSLEDNÍ VYUČOVACÍ HODINU (která je vedena třídní učitelkou), ROZVRH HODIN BEZE ZMĚN, STEJNĚ TAK PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY
 • Výpis z vysvědčení ve 4.-5.ročníku bude žákům předán po návratu do školy (po znovuobnovení výuky, žáci a zákonní zástupci obdrží hodnocení za 1.pololetí prostřednictvím skolyonline.cz 
 • 29.1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Únor

 • 1.2. zahájení vyučování ve 2. pololetí - prezenčně pouze 1.-3.ročník
 • 8.2.-14.2. JARNÍ PRÁZDNINY
 •  22.-23.2. inspekční činnost zaměřená na zjištění dopadu mimořádných opatření na vzdělávání.
 •  INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro rodiče budoucích prvňáčků - z důvodu uzavření MŠ i ZŠ mimořádným opatřením MZ ČR se osobní schůzka neuskuteční, rodiče obdrželi obálky s potřebnými informacemi

Březen (aktuálně)

 • 1.3. DISTANČNÍ VÝUKA VE VŠECH ROČNÍCÍCH - do odvolání
 • 31.3. Hody, hody, doprovody - celoškolní velikonoční projektový den - činnostní učení nejen ve výtvarných dílnách -  Z DŮVODŮ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ A UZAVŘENÍ ŠKOL TENTO DEN PROBĚHNE DISTANČNĚ - JAK? POŠLEME DĚTEM V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH NÁMĚTY NA AKTIVITY A VŠE, CO BYCHOM DĚLALI SPOLEČNĚ VE TŘÍDÁCH. PĚKNÉ VELIKONOCE...
 •  

Duben (aktuálně)

 •  ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU JE  VYHLÁŠEN JAKO ADMINISTRATIVNÍ - bez účastí dětí, zákonní zástupci v době od 1.4. do 30.4. pouze podají Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, a to způsoby, které jsou uvedeny v sekce Dokumenty. Motivační část zápisu připravujeme a určitě jej ihned, jakmile to bude možné, uskutečníme. Už se na Vás, noví prvňáčkové, těšíme!
 • 1.-5.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
 • 1.4. BEZPEČNOSTNĚ BRANNÝ DEN  - 9.00-12.00 hod. dle možností organizátorů a složek IZS - Z DŮVODU EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ NA JAŘE 2021 SE AKCE NEKONÁ!
 • UKLIĎME SI PASEKU - děti se mohou zapojit v rámci naší "nejen tělocvikové výzvy" za podpory Obecního úřadu Paseka (tam si také mohou vyzvednout svou odměnu)
 • SBĚROVÝ TÝDEN - tradiční sběr starého papíru  - NEUSKUTEČNÍ SE .
 • ČTVRTLETNÍ KLASIFIKAČNÍ PORADA - 13.4.2021 - připomínáme tímto, že distanční výuka je povinná a že vyučující konkrétní části této výuky klasifikují, žáci by se měli zapojit i do plnění úkolů z jednotlivých výchov (tělocviku, výtvarné výchovy, pracovních činností a hudební výchovy), protože i z těchto předmětů jsou klasifikováni (niholiv nehodnoceni).
 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY  po dohodě s TU mohou být  ON-LINE (individuální konzultace).
 •  

Květen

 • ŠKOLNÍ AKADEMIE - LETOS OPĚT NELZE USKUTEČNIT :-(
 •  

Červen - AKTUÁLNĚ

 • 1.6. Mezinárodní den dětí - sponzorský dar Cukrárna Pavla Paseka - moc děkujeme
 • 3.6. fotografování třídních kolektivů, případně skupinek (kamarádi, sourozenci), cena 1 fotografie 25 Kč 
 • 1.-3.ročník ŠKOLNÍ VÝLET- EXKURZE - čtvrtek 10.6. a úterý 15.6. - Pevnost poznání, plavba na Ololodi, ZOO Olomouc - výukové programy, komentované prohlídky, žáci platí pouze jízdné. Obědy jsou automaticky odhlášeny (návrat kolem 16.00 hodiny po oba dny).
 • 4.-5.ročník ŠKOLNÍ VÝLET- EXKURZE - pátek 11.6. a pondělí 14.6. - Pevnost poznání, plavba na Ololodi, ZOO Olomouc - výukové programy, komentované prohlídky, žáci platí pouze jízdné. Obědy jsou automaticky odhlášeny (návrat kolem 16.00 hodiny po oba dny).
 • 17.6. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A DODATEČNÝ POHÁDKOVÝ ZÁPIS PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY - začátek 14.00 (dle rozpisu)
 • 22.6. slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku za přítomnosti paní starostky a dalších hostí 
 • 23.6. závěrečná pedagogická rada - docházka a klasifikace uzavřena ke dni 25.6.
 • 24.6. odevzdávání učebnic (dle instrukcí jednotlivých vyučujících)
 • 25.6. (v případě nepříznivého počasí 28.6.) ŠKOLNÍ ATLETICKÝ VÍCEBOJ
 • 28.-29.6. úklid tříd, rozdávání výkresů... třídnické hodiny
 • 30.6. slavnostní ukončení školního roku - vydání vysvědčení (provoz školy ukončen vydáním oběda 
 • HLAVNÍ PRÁZDNINY - od čtvrtka 1.7. do úterý 31.8.
 •  
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali během celého školního roku,
spolupracovali s námi a podporovali nás.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ A PĚKNÉHO POČASÍ!
 • 1.9.2021 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
 •