Připravujeme | Základní škola Paseka

Připravujeme

Plán připravovaných akcí ve školním roce 2019/2020

(plán bude pravidelně aktualizován)

 

Září

 • 2.9. slavnostní zahájení školního roku v 8.00 hod. (1 vyučovací hodina do 8.45 hod.) - žáci odcházejí domů, školní jídelna a školní družina není tento den v provozu
 • 3.9. zahájení činnosti školní družiny na základě přihlášek, ranní bez přihlášení
 • 3.9. zahájení vydávaní obědů ve školní jídelně
 • 3.9. - vyučování pouze 4 vyučovací hodiny (třídnické hodiny), od 4.9. výuka dle rozvrhu
 • 9.-13.9. ŠKOLA V PŘÍRODĚ - penzion Pepovka Filipovice, Bělá pod Pradědem
 • 9.-13.9. výuka žáků, kteří se školy v přírodě nezúčastní - 4 vyučovací hodiny, oběd bude zajištěn, provoz školy pouze do 12.00 (školní družina nebude)
 • 16.9. záhájení činnosti zájmových kroužků (rozvrh činnosti a nabídka viz Zájmová činnost, dokumenty - datum zveřejnění 27.8.)
 • 20.9. kurz pečení kváskového chleba - pro dospělé - akce Obce Paseka - 15.0019.00
 • během měsíce září zahájení dodávek ovocných a mléčných svačinek - Ovoce do škol, Školní mléko
 • sběr nefunkčních a vyřazených PC, malých elektrospotřebičů, baterií, náplní do tiskáren (projekt Recyklohraní bude pokračovat i v tomto školním roce)
 •  

Říjen

 • 3.10.2019 v 16.00 proběhne společná třídní schůzka všech zákonných zástupců (II.třída-přízemí) - volba člena školské rady, po skončení třídní schůzky po třídách s třídní učitelkou
 • zapojení vybraných žáků do soutěže Logická olympiáda (ukončení registrace 30.9.)
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol
 • 28. -30. 10. podzimní prázdniny (28.10.státní svátek)
 •   

Listopad

 • 1.11. vlastivědná exkurze Uničov - vybíráme 50 Kč (odjezd v 8.00 od školy, návrat mezi 12.00-12.15 opět ke škole)
 • 8.-15.11. sběrový týden - celoškolní soutěž ve sběru starého papíru
 • 6.11. vánoční focení pro zájemce od 12.00, ukončení s posledním žákem, který bude mít souhlas rodičů, že se může fotografovat
 • 20.11. florbalový turnaj v Uničově - účast vybraných žáků, členů kroužku Florbal
 • 21.11.čtvrtletní klasifikační porada
 • 21.11.TŘÍDNÍ SCHŮZKY - individuální konverzace 14.00-16.00 (po dohodě s TU a pokud budou před třídou rodiče i déle)
 • 23.11. premiéra divadla Sopka - pohádka Líný Kuba aneb Holé neštěstí - vstupné dobrovolné
 • 29.11. Vůně adventu - celoškolní projektový den - činnostní učení nejen ve výtvarných dílnách
 • 30.11. VÁNOČNÍ VÝSTAVA aneb Ať žije ježíšek (vánoční jarmark) - akce spolupořádaná s Mateřskou školou Paseka a občanským Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Paseka
 • 30.11. krátké vystoupení vybraných žáků školy a školky při rozsvícení paseckého vánočního stromu
 •  

Prosinec

 • 5.12. Mikulášská návštěva ve třídách
 • zdobení vánočních stromečků ve třídách 
 • 9.12. recitační soutěž na Gymnáziu v Uničově
 • 19.12. tradiční vánoční koncert žáků školy "na schodech"  - sál KD
 • 20.12. vánoční besídky ve třídách (konec vyučování po 4. vyučovací hodině)
 • 21.12.2019-5.1.2020 - vánoční prázdniny 
 • VŠEM DĚTEM I JEJICH RODINÁM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE

Leden

 • 6.1. první vyučovací den v novém kalendářním roce   
 • 13.-23.1. školní keramická dílna - krmítka (v rámci výtvarných výchov)
 • 15.1. astronomická soutěž - DDM Šternberk 
 • 16. + 30.1. keramická dílna pro dospělé - 15.00-18.00 - účastnický poplatek 100 Kč
 • 23.1.  pololetní klasifikační porada
 • 27.1. dopravní výchova pro žáky 4.ročníku - doprava  autobusem  - DDM Šternberk
 • 29.1. návštěva divadelního představení Lazy goat - kino Metropol Olomouc - doprava vlastním autobusem (odjezd 7.30) - žáci hradí pouze vstupné 70 Kč (autobus SRPŠ)
 • 30.1. vydávání vysvědčení za 1. pololetí - POSLEDNÍ VYUČOVACÍ HODINU (která je vedena třídní učitelkou), ROZVRH HODIN BEZE ZMĚN, STEJNĚ TAK PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY
 • 31.1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Únor

 • 3.2.-9.2. JARNÍ PRÁZDNINY
 • 10.2. zahájení vyučování ve 2. pololetí 
 • 27.2. BRUSLENÍ  v Uničově, žáci, kteří nepojedou, zůstávají ve škole a budou mít 2 h Tv -(vycházku do okolí), vybíráme 10 Kč navstupné
 •  

Březen

 • V tomto týdnu bude probíhat výuka dle upraveného rozvrhu (informace v ŽK)
 • 2.3. ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE - vítězové v kategoriích postupují do okresního kola v Olomouci
 •  6.3. účast žáků 4. a 5. ročníku (schváleno rodiči) na promítání školní verze dokumentu V síti (kino Metropol Olomouc) a následné besedě s režisérem Vítem Klusákem - 70 Kč
 • MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ O UZAVŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11.3.2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ!
 • 11.3. okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna v Olomouci - účast žáků, kteří postoupili ze školního kola ZRUŠENO!
 • 11.3. astronomická soutěž - DDM Šternberk - 2.kolo ZRUŠENO!
 • 11.3. INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro rodiče budoucích prvňáčků - 15.15 - PŘESUNUTO MŠ Paseka
 • 20.3. Mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan (2.-5.ročník) - zatím nevíme...
 • SCATE - testování společnosti SCIO v dovednostech 5.ročníku v anglickém jazyce (duben v rámci STONOŽKY) - zatím nevíme...
 •  

Duben

 • VŠECHNY PLÁNOVANÉ AKCE SE USKUTEČNÍ POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE PŘESTANE PLATIT MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - UZAVŘENÍ ŠKOLY
 • 1.4. Hudební pořad - vybíráme 45 Kč 
 • 2.-23.4. ADMINISTRATIVNÍ ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU - RODIČE DORUČÍ POTŘEBNÉ DOKUMENTY DO ŠKOLY, A TO BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ - motivační část zápisu s dětmi proběhne po znovuotevření školy pro žáky a výuku - budeme rodiče včas informovat (postup rodičů zapisující žáky - viz sekce DOKUMENTY). POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠIT DÍTĚ DO ZŠ - STŘEDA 29.4. 13.00-17.00.
 • 5.4. UKLIĎME SI PASEKU - zatím nevíme -  ZRUŠENO
 • testování žáků 3. a 5. ročníku v projektu SCIO - STONOŽKA - zatím nevíme (lze on-line z domova)
 • účast vybraných žáků 3. -  5. ročníku v místním kole přírodovědné soutěže Zelená stezka - zlatý list - ve Šternberku (výběr 3 družstev provedou TU) - ZRUŠENO
 • 8.4. Hody, hody, doprovody - celoškolní velikonoční projektový den - činnostní učení nejen ve výtvarných dílnách - uskutečnilo se formou distačního vzdělávání - prezentace nápadů a aktivit - viz Dokumenty - školní družina.
 • 9.-10.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
 • 9.4. BEZPEČNOSTNĚ BRANNÝ DEN  - 9.00-12.00 hod. dle možností organizátorů a složek IZS ZRUŠENO!!!
 • SBĚROVÝ TÝDEN - tradiční sběr starého papíru (školní soutěž o nejlepší sběrače), papír přivážejte až po přistavení kontejneru NEUSKUTEČNÍ SE .
 • 20.4. zahájení plaveckého výcviku ve 2. a 3. ročníku - odjezd vždy v 8.00 hod., po návratu pokračuje vyučování dle změněného rozvrhu ZRUŠENO
 • ČTVRTLETNÍ KLASIFIKAČNÍ PORADA
 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY  po skončení porady formou individuální konzultace ve třídách od 14. do 16. hodin (nebo dle potřeby a zájmu rodičů) ON-LINE.
 • dopravní výchova  žáků 4.-5..ročníku  na dopravním hřišti ve Šternberku - vybíráme 50 Kč ZRUŠENO
 • dopravní výchova  žáků 1.-3.ročníku  na dopravním hřišti ve Šternberku - vybíráme 50 Kč ZRUŠENO

Květen

 • oblastní kolo dopravní soutěže ve Šternberku - ZRUŠENO
 • ŠKOLNÍ AKADEMIE PŘESUNUTA NA ČERVEN - 15.30 - KULTURNÍ DŮM - NEUSKUTEČNÍ SE
 • CO ZATÍM VÍME:
 •  Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. 
  • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
  • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
  • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
  • Tělesná výuka bude zakázána.
  • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.
  • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

Červen - plán aktivit bude aktualizován po otevření školy

 • 1.6. Mezinárodní den dětí - sponzorský dar Cukrárna Pavla Paseka - moc děkujeme
 • v týdnu od 15. do 19.6. UKONČENÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ - od 22.6. budou v provozu pouze oddělení ŠD (žáci nepřihlášení ke každodennímu provozu, ale jen do zájmových kroužků,  budou odcházet po skončení vyučování domů)
 • 22.6. slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku za přítomnosti paní starostky a dalších hostí (13.15)
 • ŠKOLNÍ VÝLET 
 • 23.6. závěrečná pedagogická rada
 • 25.6.2020 ŠKOLNÍ AKADEMIE - 15.30 - KULTURNÍ DŮM
 • UKÁZKOVÁ HODINA pro budoucí prvňáčky v I.třídě v 8.00 (ve spolupráci s MŠ)
 • schůzka s rodiči budoucích prvňáčků - 15.00 - I. třída
 • odevzdávání učebnic a úklid tříd a pomůcek - vyučování ve všech ročnících dle propozic.
 • školní sportovní den - na hřiští u KD
 • vodnický den na koupališti (jen za pěkného počasí)
 • 30.6. slavnostní ukončení školního roku - vydání vysvědčení (provoz školy ukončen vydáním oběda v 10.30)
 • HLAVNÍ PRÁZDNINY
 •  
KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ A PĚKNÉHO POČASÍ!
 • 1.9.2020 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
 •