Připravujeme | Základní škola Paseka

Připravujeme

Plán připravovaných akcí ve školním roce 2020/2021

 

Září

 • 1.9. slavnostní zahájení školního roku v 8.00 hod. (1 vyučovací hodina do 8.45 hod.) - žáci odcházejí domů, školní jídelna a školní družina není tento den v provozu
 • 2.9. zahájení činnosti školní družiny na základě přihlášek, ranní bez přihlášení - pouze pro žáky 1.-3.ročníku
 • 2.9. zahájení vydávaní obědů ve školní jídelně
 • 2.9. - vyučování pouze 4 vyučovací hodiny (třídnické hodiny), od 4.9. výuka dle rozvrhu
 • 14.9. záhájení činnosti zájmových kroužků (rozvrh činnosti a nabídka viz Zájmová činnost, dokumenty - datum zveřejnění 27.8.)
 • během měsíce září zahájení dodávek ovocných a mléčných svačinek - Ovoce do škol, Školní mléko
 • sběr nefunkčních a vyřazených PC, malých elektrospotřebičů, baterií, náplní do tiskáren (projekt Recyklohraní nebude pokračovat), budeme sbírat víčka od pet lahví
 • 4.9. -  zahájení plaveckého výcviku pro žáky 3. a 4.ročníku (náhrada za neuskutečněné plavání v minulém školním roce)
 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY - HROMADNÉ od 16.00: 29.9. - pro 1.ročník a 3.ročník (samostatně po třídách), 30.9. - 5.ročník, 1.10 - pro 2.ročník a 4.ročník (samostatně po třídách)

Říjen

 • vlastivědná exkurze žáků 4. a 5. ročníku do Prahy - se přesouvá na jarní měsíce, všichni žáci absolvují vlastivědnou exkurzi do Přerova - 350 let od úmrtí J.A.Komenského - návštěva muzea...
 • 8.10 - Vlastivědná exkurze pro všechny žáky školy do Přerova - Muzeum Komenského - účast na výukových programech - pro všechny žáky zdarma - hrazeno ze Šablon II. - z důvodů momořádných opatření MZ ČR může být akce organizačně změněna nebo zrušena
 • zapojení vybraných žáků do soutěže Logická olympiáda (ukončení registrace 30.9.)
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol a Mléko do škol
 • 28. -30. 10. podzimní prázdniny (28.10.státní svátek)
 •  

Listopad

 •  sběrový týden - celoškolní soutěž ve sběru starého papíru PROZATÍM Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENA
 •  čtvrtletní klasifikační porada
 • 16.11. Vůně adventu - celoškolní projektový den - činnostní učení nejen ve výtvarných dílnách
 • 28.11. VÁNOČNÍ VÝSTAVA aneb Ať žije ježíšek (vánoční jarmark a rozsvícení paseckého vánočního stromu) - akce spolupořádaná s Mateřskou školou Paseka a občanským Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Paseka, Obcí Paseka - z důvodů momořádných opatření MZ ČR může být akce organizačně změněna nebo zrušena
 • 28.11. krátké vystoupení vybraných žáků školy a školky při rozsvícení paseckého vánočního stromu - z důvodů momořádných opatření MZ ČR může být akce organizačně změněna nebo zrušena
 •  

Prosinec

 • 4.12. Mikulášská návštěva ve třídách
 • zdobení vánočních stromečků ve třídách 
 • 7.12. recitační soutěž na Gymnáziu v Uničově - z důvodů momořádných opatření MZ ČR může být akce organizačně změněna nebo zrušena
 • 21.12. tradiční vánoční koncert žáků školy "na schodech"  - sál KD - z důvodů momořádných opatření MZ ČR může být akce organizačně změněna nebo zrušena
 • 22.12. vánoční besídky ve třídách (konec vyučování po 4. vyučovací hodině)
 • 23.12.2020-3.1.2021 - vánoční prázdniny 
 • VŠEM DĚTEM I JEJICH RODINÁM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE

Leden

 • 4.1. první vyučovací den v novém kalendářním roce   
 • astronomická soutěž - DDM Šternberk 
 • pololetní klasifikační porada
 • dopravní výchova pro žáky 4.ročníku - doprava  autobusem  - DDM Šternberk
 •  
 • 28.1. vydávání vysvědčení za 1. pololetí - POSLEDNÍ VYUČOVACÍ HODINU (která je vedena třídní učitelkou), ROZVRH HODIN BEZE ZMĚN, STEJNĚ TAK PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY
 • 29.1. POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Únor

 • 1.2. zahájení vyučování ve 2. pololetí 
 • 8.2.-14.2. JARNÍ PRÁZDNINY
 •  
 •  
 •  

Březen

 •  
 • ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE - vítězové v kategoriích postupují do okresního kola v Olomouci
 •  okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna v Olomouci - účast žáků, kteří postoupili ze školního kola 
 • astronomická soutěž - DDM Šternberk - 2.kolo 
 • INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro rodiče budoucích prvňáčků - 15.15 - 
 • Mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan (2.-5.ročník) - zatím nevíme...
 • SCATE - testování společnosti SCIO v dovednostech 5.ročníku v anglickém jazyce (duben v rámci STONOŽKY) - zatím nevíme...
 •  
 • 31.3. Hody, hody, doprovody - celoškolní velikonoční projektový den - činnostní učení nejen ve výtvarných dílnách 
 •  

Duben

 •  
 •  
 • testování žáků 3. a 5. ročníku v projektu SCIO - STONOŽKA - zatím nevíme (lze on-line z domova)
 • účast vybraných žáků 3. -  5. ročníku v místním kole přírodovědné soutěže Zelená stezka - zlatý list - ve Šternberku (výběr 3 družstev provedou TU) 
 •  
 • 1.-5.4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
 • 1.4. BEZPEČNOSTNĚ BRANNÝ DEN  - 9.00-12.00 hod. dle možností organizátorů a složek IZS
 • 8.4. ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU 
 • UKLIĎME SI PASEKU 
 • SBĚROVÝ TÝDEN - tradiční sběr starého papíru (školní soutěž o nejlepší sběrače), papír přivážejte až po přistavení kontejneru NEUSKUTEČNÍ SE .
 • zahájení plaveckého výcviku ve 2. a 3. ročníku - odjezd vždy v 8.00 hod., po návratu pokračuje vyučování dle změněného rozvrhu 
 • ČTVRTLETNÍ KLASIFIKAČNÍ PORADA
 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY  po skončení porady formou individuální konzultace ve třídách od 14. do 16. hodin (nebo dle potřeby a zájmu rodičů) ON-LINE.
 • dopravní výchova  žáků 4.-5..ročníku  na dopravním hřišti ve Šternberku - vybíráme 50 Kč 
 • dopravní výchova  žáků 1.-3.ročníku  na dopravním hřišti ve Šternberku - vybíráme 50 Kč 

Květen

 • oblastní kolo dopravní soutěže ve Šternberku 
 • ŠKOLNÍ AKADEMIE 
 •  

Červen - plán aktivit bude aktualizován po otevření školy

 • 1.6. Mezinárodní den dětí - sponzorský dar Cukrárna Pavla Paseka - moc děkujeme
 • ŠKOLNÍ VÝLET
 • slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku za přítomnosti paní starostky a dalších hostí 
 • odevzdávání učebnic (dle instrukcí jednotlivých vyučujících)
 • závěrečná pedagogická rada -
 • fotografování třídních kolektivů 
 • ŠKOLNÍ ATLETICKÝ VÍCEBOJ
 • pobyt v přírodě - přírodovědná stezka
 • vodnické hrátky na koupališti
 •  
 • 30.6. slavnostní ukončení školního roku - vydání vysvědčení (provoz školy ukončen vydáním oběda)
 • HLAVNÍ PRÁZDNINY - od čtvrtka 1.7. do úterý 31.8.
 •  
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali během celého školního roku,
spolupracovali s námi a podporovali nás.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ A PĚKNÉHO POČASÍ!
 • 1.9.2021 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
 •