Připravujeme | Základní škola Paseka

Připravujeme

Plán připravovaných akcí ve školním roce 2018/2019 - 360.školní rok

(letos společně oslavíme 360 let školství v Pasece)

Září

 • 3.9. slavnostní zahájení školního roku v 8.00 hod. (1 vyučovací hodina do 8.45 hod.) - žáci odcházejí domů, školní jídelna a školní družina není tento den v provozu
 • 4.9. zahájení činnosti školní družiny na základě přihlášek, ranní bez přihlášení
 • 4.9. zahájení vydávaní obědů ve školní jídelně
 • 4.9. - vyučování pouze 4 vyučovací hodiny (třídnické hodiny), od 5.9. výuka dle rozvrhu
 • 10.9. záhájení činnosti zájmových kroužků (rozvrh činnosti a nabídka viz Zájmová činnost, dokumenty)
 • během měsíce září zahájení dodávek ovocných a mléčných svačinek - Ovoce do škol, Školní mléko - zavádíme nový systém, spolupráce s jinou společností
 • sběr nefunkčních a vyřazených PC, malých elektrospotřebičů, baterií, náplní do tiskáren (projekt Ekoškola a Recyklohraní bude pokračovat i v tomto školním roce)
 • 28.9. státní svátek
 •  

Říjen

 • zapojení vybraných žáků do soutěže Logická olympiáda (ukončení registrace 30.9.)
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol
 • 9.10. vlastivědná exkurze žáků 4. a 5. ročníku do Prahy
 • 10.10. exkurze žáků 1.-3.ročníku do Olomouce - program v Pevnosti poznání (vybíráme 120 Kč).
 • 20.10.2018 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - zahájení oslav 360 let školství v Pasece, prohlídka školy, nových učebních prostor, aktivity pro děti, rodiče a návštěvníky, dílničky a workshopy - 9.-13.00 hod. 
 • 22.10. návště divadelního představení v kině Metropol v Olomouci a Silly bear (anglicko-česká pohádka s písničkami) - vybíráme 120 kč
 • 25.10. VÁNOČNÍ FOCENÍ
 • 29. a 30. 10. podzimní prázdniny
 • 31.10.-5.11. sběrový týden - celoškolní soutěž ve sběru starého papíru
 •  
 •  

Listopad

 • 1.-5.11. sběrový týden - celoškolní soutěž ve sběru starého papíru
 • 6.11.1-1.schůzka nového zájmového kroužku KROUŽEK MLADÝCH ŘEMESLNÍKŮ (školní dílny - vedoucí Zdeněk Knápek - schůzky - úterý 15.00-17.00 (přihlášky zájemci obdrží 31.10.2018)
 • 9.11. - florbalový turna Libina
 • 8.11. čtvrtletní klasifikační porada
 • 8.11. TŘÍDNÍ SCHŮZKY - individuální konverzace 14.00-16.00, vydávání keramiky z Dne otevřených dveří (14.00-15.00)
 • 24.11. VÁNOČNÍ VÝSTAVA aneb Ať žije ježíšek (vánoční jarmark) - akce spolupořádaná s Mateřskou školou Paseka a občanským Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Paseka
 • 30.11. Vůně adventu - celoškolní projektový den - činnostní učení nejen ve výtvarných dílnách
 •  

Prosinec

 • 5.12. Mikulášská návštěva ve třídách
 • zdobení vánočních stromečků ve třídách - výroba ozdob z ekomateriálů a technikou recy-věci
 • 10.12. recitační soutěž na Gymnáziu v Uničově
 • 20.12. tradiční vánoční koncert žáků školy "na schodech"  - sál KD
 • 21.12. vánoční besídky ve třídách, vánoční překvapení pro všechny žáky (konec vyučování po 4. vyučovací hodině)
 • 22.12.2018-2.1.2019 - vánoční prázdniny 
 • VŠEM DĚTEM I JEJICH RODINÁM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE

Leden

 • 3.1. první vyučovací den v novém kalendářním roce   
 • 10. +. 24.1. Keramika pro dospělé (vydávání výrobků po dohodě - 30. a 31.1.) 
 • 22.1. pololetní klasifikační porada
 • 22.1. 1.setkání frekventantů PC kurzu pro dospělé (seniory)
 • 28.1.2019 dopravní výchova pro žáky 4.ročníku - doprava  autobusem  - DDM Šternberk
 • 31.1. vydávání vysvědčení za 1. pololetí - POSLEDNÍ VYUČOVACÍ HODINU (která je vedena třídní učitelkou), ROZVRH HODIN BEZE ZMĚN, STEJNĚ TAK PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY
 •  

Únor

 • 1.2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY
 • 4.2. zahájení vyučování ve 2. pololetí - výuka dle nového rozvrhu
 • dokončení malého školního projektu Domečky naší Paseky - naglazování a umístění na Galerii Na Schodech
 • 26.2. ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE - vítězové v kategoriích postupují do okresního kola v Olomouci
 • 11.-17.3.2018 JARNÍ PRÁZDNINY
 • Termíny dalších setkání PC kurzu pro dospělé (seniory) - 5.2., 19.2., 26.2.
 •  

Březen

 • 6.3. INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro rodiče budoucích prvňáčků - 15.15 - ZŠ Paseka, I.třída
 • dodávka ovocných svačinek - Ovoce do škol
 • testování žáků 4. a 5. ročníku v projektu SCIO Čtenář
 • 6.3. okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna v Olomouci - účast žáků, kteří postoupili ze školního kola
 • 6.3. 2.astronomické soutěže na DDM ve Šternberku
 • 11.-15.3. jarní prázdniny
 • 22.3. Mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan (2.-5.ročník)
 • SCATE - testování společnosti SCIO v dovednostech 5.ročníku v anglickém jazyce (duben v rámci STONOŽKY)
 • KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ (a děti za doprovodu rodičů) - 28.3.+11.4.
 •  

Duben

 • 3.4. FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD
 • 4. 4. ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU od 13.30 do 17.30 (nebo dle potřeby) - výuka ve všech ročnících dle rozvrhu, ale odpadají všechny zájmové kroužky - provoz pouze jednoho oddělení ŠD!
 • 5.4. UKLIĎME SI PASEKU - zapojení do obecní aktivity - jarního úklidu v obci, každá třída vysbírá papírky v určitém místě. Na závěr vyneseme "školní" Morenu a přineseme si i my JARO.
 • testování žáků 3. a 5. ročníku v projektu SCIO - STONOŽKA
 • 9.4. účast vybraných žáků 3. -  5. ročníku v místním kole přírodovědné soutěže Zelená stezka - zlatý list - ve Šternberku (výběr 3 družstev provedou TU)
 • KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ (a děti za doprovodu rodičů) - 28.3.+11.4. (dokončení práce)
 • od 24. 4. SBĚROVÝ TÝDEN - tradiční sběr starého papíru (školní soutěž o nejlepší sběrače), papír přivážejte až po přistavení kontejneru
 • 13.4. JARNÍ - VELIKONOČNÍ - VÝSTAVA ŘEMESEL - akce spolupořádaná s Mateřskou školou Paseka a občanským Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Paseka 
 • 15.4. zahájení plaveckého výcviku ve 2. a 3. ročníku - odjezd vždy v 8.00 hod., po návratu pokračuje vyučování dle změněného rozvrhu
 • 17.4. Hody, hody, doprovody - celoškolní velikonoční projektový den - činnostní učení nejen ve výtvarných dílnách
 • 18.-19.4. velikonoční prázdniny
 •  23.4. ČTVRTLETNÍ KLASIFIKAČNÍ PORADA
 • 23.4. TŘÍDNÍ SCHŮZKY  po skončení porady formou individuální konzultace ve třídách od 14. do 16. hodin (nebo dle potřeby a zájmu rodičů)
 • 26.4. dopravní výchova  žáků 4.-5..ročníku  na dopravním hřišti ve Šternberku - vybíráme 50 Kč
 • 30.4. dopravní výchova  žáků 1.-3.ročníku  na dopravním hřišti ve Šternberku - vybíráme 50 Kč

Květen

 • 7.5. výukový program Draví ptáci - vybíráme 50 Kč
 • 7.5.oblastní kolo dopravní soutěže ve Šternberku
 • 28.5.ŠKOLNÍ AKADEMIE - 15.30 - KULTURNÍ DŮM
 • 29.5. Dopravní výchova 4.ročníku na DH ve Šternberku
 • 31.5. Mezinárodní den dětí - sponzorský dar Cukrárna Pavla Paseka - moc děkujeme
 •  

Červen 

 • 7.6. výukový program Draví ptáci - 1 vyučovací hodina - vybíráme 50 Kč (zbytek vstupného doplatíme)
 • 7.6. vystoupení žáků ZŠ pro pasecké seniory v rámci jejich setkání v KD - kroužek školní gymnastiky
 • v týdnu od 10. do 14.6. UKONČENÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ - od 17.6. budou v provozu pouze oddělení ŠD (žáci nepřihlášení ke každodennímu provozu, ale jen do zájmových kroužků,  budou odcházet po skončení vyučování domů), POZOR 18.6. ale ještě proběhne kroužek VAŘENÍ a MLADÝ ŘEMESLNÍK od 15.00 do 17.00
 • 17.6. slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku za přítomnosti paní starostky a dalších hostí (13.15)
 • 19.6. ŠKOLNÍ VÝLET - Zlaté Hory (skanzen), Rejvíz
 • 20.6. závěrečná pedagogická rada
 • 21.6. UKÁZKOVÁ HODINA pro budoucí prvňáčky v I.třídě v 8.00 (ve spolupráci s MŠ)
 • 24.6. schůzka s rodiči budoucích prvňáčků - 15.00 - I. třída
 • 24.-27.6.odevzdávání učebnic a úklid tříd a pomůcek - vyučování ve všech ročnících dle propozic.
 • 25.6. školní sportovní den - na hřiští u KD
 • 27.6. vodnický den na koupališti (jen za pěkného počasí)
 • 28.6. slavnostní ukončení školního roku - vydání vysvědčení (provoz školy ukončen vydáním oběda v 10.30)
 • HLAVNÍ PRÁZDNINY
 •  
KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ A PĚKNÉHO POČASÍ!
 • 2.9. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
 •