Duhové zprávičky | Základní škola Paseka

Duhové zprávičky

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK
25. 09. 2020
 Komunikační kanály pro tento školní rok:

1) Telefonem- rychlá omluvenka nepřítomnosti žáka, běžné dotazy (jak jste byli zvyklí doposud) - 585 039 278, 725 829 062 (ředitelna), 585 039 041 (sborovna - telefon bude předán volané vyučující), 585 039 048 (školní družina).

2) Mailem - přímo třídní učitelce - formát příjmení.jméno@zspaseka.cz , nebo na společný mail sborovna@zspaseka.cz- opět možnosti zaslání omluvenky, běžné dotazy. Z těchto mailů budete dostávat i souhrnné organizační informace pro třídu nebo celou školu(tak jak jste byli doposud zvyklí) - tyto maily jsou propojeny na Vaše osobní mailové schránky (většinou na oba rodiče, pokud jste nám tyto informace poskytli).
 
3) Elektronická žákovská knížka - www.skolaonline.cz - zde můžete sledovat, jaké známkyVáš syn/dcera mají v jednotlivých předmětech (jsou tu všechny známky přehledně vypsané). Ale nemusíte, protože všechnyznámkyjsou současně zapisovány do notýsků a žákovských knížek. Přihlašovací piny jste obdrželi na začátku docházky Vašeho dítěte do naší školy, pokud Vám přihlášení nefunguje, spojte se svou paní učitelkou třídní, zpřístupníme.
 
4) Microsoft Office a Teams- pouze v případě, že Vaše dítě onemocní, touto cestou obdržíte zadání učiva, nebo v případě, že bychom museli zahájit distanční výuku!
Nic neplatíte, nic si nemusíte registrovatani stahovat do počítače nebo do mobilu, je to jako byste se přihlásili ke své mailové schránce.Každé dítě má už vytvořen svůj účet (ve tvaru příjmení.jméno@zspaseka.cz) a heslo (obdržíte na třídních schůzkách nebo dodatečně prostřednictvím ŽK). Tato aplikace je pro školy zdarma a pro jejich žáky rovněž. Výhodou pro Vás (i pro nás) je, že máte přes tento účet možnost používat  Microsoft Word, Excel, PowerPoint a další... A také aplikaci Teams. Zde jsou vytvořeny naše virtuální třídy, ve kterých se v případě nutnosti budeme učit - budeme sem ukládat zadání učiva, různé testy, odkazy na videa nebo on-line procvičování, Vy odtud budete posílat nafocené a naskenované splněné úkoly, děti tu budou vyplňovat naše vytvořené testy a kvízy... (jako jste to dělali na jaře přes Vaše mailové schránky). Také tu bude možnost videohovorů se třídou. Je tu možnost chatu (komunikace s paní učitelkou). Aplikaci si nemusíte stahovat do počítače, můžete ji používat on-line, ale kdo má zájem, může si ji stáhnout do mobilu a používat ji i přes telefon.
Fungování Vám ukážeme na třídních schůzkách a budeme ji zkoušet i se všemi žáky v rámci výuky. Aby byli připraveni. Jak jste povzbudivě psali do dotazníků, společně to opravdu zvládneme. A doufáme, že tato situace nenastane anebo co nejpozději a na co nejkratší dobu.
 
Pokud nemáte možnost tisknout pracovní listy nebo Vás přístup k internetu je omezený, budeme vše řešit individuálně. Pracovní listy by byly ve složkách k dispozici ve škole a rovněž byste měli možnost úkoly předávat do schránky školy.
 
Spuštěním této výukové (jednotné) platformy pro předávání učiva a výuku na dálku plníme doporučení MŠMT a české školní inspekce. Vše budeme mít na jednom místě! Paní učitelky budou mít přesný přehled, kdo z žáků odevzdal všechny zadané úkoly, úkoly budou hodnotit a poskytovat dětem zpětnou vazbu a také nesprávně vypracované úkoly vracet k opravě. Distanční výuka v případě uzavření školy (v případě mimořádných opatření) bude povinná pro všechny žáky.


Na výpis novinek