Duhové zprávičky | Základní škola Paseka

Duhové zprávičky

VOLBA RADY ŠKOLY
04. 10. 2019
 Dne 3.října 2019 se v naší základní škole konaly společné třídní schůzky. Hlavním bodem programu byla volba zástupce rodičů (zákonných zástupců) do školské rady. Schůzky a volby byla přítomna i paní starostka Lenka Niessnerová.
Schůzky se zúčasnilo celkem 36 zákonných zástupců - 58 % (dle prezenční listiny) a tím byla naplněna podmínka usnášeníschopnosti - vice jak 1/3 voličů.
Do školské rady kandidovaly maminky žáků naší školy:
Jaroslava Adámková - pracovnice obchodního provozu při ZŠ Paseka (výdejna stravy). Nominovali ji rodiče, neboť ji dobře znají, mohou ji potkat, zastihnout ve škole, sdělovat jí své návrhy a postřehy a už dříve se na ni obraceli s dotazy ohledně školy, protože věděli, že se nás nebojí zeptat a problémy řešit. Současně je členkou stravovací komise při ŠD v Dlouhé Loučce, odkud dovážíme obědy.
Jana Ptáčníková - zdravotní sestra specialistka, FN Olomouc, dětská klinika - JIRP. Ke kandidatuře se přihlásila sama a uvedla, že je ze zaměstnání zvyklá jednat jak s dětmi, tak i s rodiči v krizových, někdy i fatálních situacích. V říjnu tohoto roku ukončuje vzdělávání krizového interventa, proto se domnívá, že bude přínosem pro všechny strany, ale i pro ni samotnou.
Zákonnými zástupci byla přímou volbou zvolena paní Jana Ptáčníková. Na ni se tedy nyní můžete obracet. Pevně věříme, že spolupráce bude výborná a že nenastanou takové situce, fatální a krizové, ve kterých by potřebovala uplatnit své pracovní zkušenosti.
Paní Mgr. Petře Macíčkové, která byla členskou školské rady v minulém funkčním období, děkujeme za spolupráci a přejeme jí hodně úspěchů osobních i pracovních.

Po volbě jsme jsme rodiče seznámili důležitými nejen provozními informacemi. 
Pro komunikaci anonymní byla pro žáky a jejich rodiče zřízena SCHRÁNKA DŮVĚRY (nepoužívaná poštovní schránka před vchodem do školy). Věříme však, že bude využívána pouze ojediněle, že si většinu problémů, případných nedorozumění a stížností vždy vyříkáme osobně. Za tuto důvěru děkujeme předem.

Největší diskuse se rozpoutala na téma komunikace dětí ( i dospělých) na sociálních sítích. Rodičům jsme sdělili některé postřehy a hlavně nebezpečí, která tu na naše dětí číhají. Věříme, že společnými silami je uchráníme a vrátíme jim dětství a běžné starosti, které k tomuto věku přísluší.
Také bychom tímto chtěli požádat Vás všechny, abyste o záležitostech školy nediskutovali na veřejných sociálních sítích, kde se do komentářů mohou zapojovat i osoby, jež se školou, žáky a s provozem nemají nic společného. Některé děti už poznaly, že jednou napsané již nelze vrátit zpět, že slova mohou ubližovat a že téměř anonymně můžete napsat cokoliv a bohužel ten druhý (ten na té druhé straně) někdy ani nemá možnost se bránit.
Chceme být a jsme školou otevřenou, jak máme uvedeno na našich stránkách, jsme...
Základní škola Paseka je školou rodinného typu, v níž se všichni dobře znají, pomáhají jeden druhému a vzájemně se respektují.


Na výpis novinek