To jsme my

Mateřská škola v Pasece je škola venkovská umístěná v klidné části obce Paseka. Jde o prostornou budovu s rozlehlou školní zahradou, kolem které teče místní potůček Teplička. V její bezprostřední blízkosti se nachází základní škola, kostel, prodejna potravin, výrobna obuvi a cukrářských výrobků. Škola je obklopena různorodou přírodní krajinou – rovinou, poli, stráněmi i zalesněnými kopci.

Součástí mateřské školy je zahrada vybavená pískovištěm, zahradním domkem pro uložení hraček, nářadím a náčiním pro hry s pískem, velkou průlezkovou sestavou, skluzavkou, houpadly na pružině, kolotočem, asfaltovou dráhou pro hry, domečky pro hry.

Zřizovatelem mateřské školy je Obec Paseka. Kapacita školy je od školního roku 2011 - 2012 stanovena na 70 dětí. Věkové složení dětí je od 2,5 do 6 let, v případě odkladu školní docházky až do 7 let. Děti jsou do tříd zařazovány většinou podle věku, kdy v I.třídě jsou děti od 2,5 do 4 let, ve II. třídě děti od 3,5 do 5 let, ve III. třídě děti od 4,5 do 7 let.

Při zařazování dětí do tříd uplatňujeme individuální přístup ke každému dítěti tak, aby přechod z rodiny do kolektivu byl pro dítě co nejméně stresující, aby dítě psychicky nestrádalo, příliš dlouho neplakalo, netrpělo nervozitou.

Ve svém Školním vzdělávacím programu usilujeme o soulad dítěte s přírodou a okolní krajinou. Svůj program, ale i nabídku kulturních akcí této vizi podřizujeme. Od roku 2018 jsme zařazeni do celostátní sítě mateřských škol MRKVIČKA se zájmem o environmentální výchovu. 

Hlavním cílem naší mateřské školy je zabezpečit přirozený harmonický a klidný rozvoj dítěte v těch nejlepších podmínkách - vycházející ze hry, tvoření, směřující k navázání kontaktů s vrstevníky, učitelkami, základní školou a veřejností a současně s tím připravovat děti na plynulý vstup do 1. třídy ZŠ.
 

Pedagogický sbor tvoří 6 pedagogických pracovnic:

  • Bc. Radka Vanková - ředitelka, učitelka III. třídy
  • Eva Ptáčníková - učitelka III. třídy
  • Ivana Hánlová - učitelka I. třídy
  • Kateřina Vejrostová - učitelka I. třídy
  • Jiřina Schenková - učitelka II. třídy
  • Marie Pavelčíková – učitelka  II. třídy


Provoz MŠ zabezpečují:

  • Marie Vojtášková - uklízečka
  • Naděžda Popelková – pracovnice výdejny stravy, uklízečka
  •